sina decore logo
پروژه عظیم ساراگادا فامیلیا توسط آنتونی گائودی طراحی شده است.گائودی از سال 1883 کار خود را بر روی طرح آغاز کرده  و 15 سال آخر عمر خود را صرف تلاش برای این اثر بی نظیر کرده است.پیش بینی شده که این پروژه در سال 2026 به پایان خواهد رسید.بنابراین گائودی شاگردانی را برای آینده این کار در نظر گرفته بود.بعد از فوت وی در سال 1926 کار تحت نظر دومنیک سوگرانی ادامه یافت اما جنگ داخلی اسپانیا در سال 1936 موجب توقف کار شد. بخش هایی از این بنا در درگیری های جنگ تخریب شد.بر اساس آماری که روزنامه ی الپریودیکو دو کاتالنیا اعلام کرده است ، دو میلیون و بیست و شش هزار نفر در سال 2004 از این کلیسای نیمه ساخته دیدن کرده اند.این امر باعث شده است که این بنا به یکی از معروفترین و پر جاذبه ترین بناهای تاریخی در اسپانیا تبدیل شود.طرح فعلی بر اساس نسخه بازسازی شده از نقشه مفقود شده آن است و از ایده های مدرن امروزی نیز بهره برده است.از سال 1940 معماران مطرحی همچون فرانسیز کوئینتانا ، ایزیدر پیوگ بئودا ، لوئیزبنتی گری و فرانسیزکاردونر مسئولیت کار را برعهده گرفتند.هر کدام از معماران بخشی از کار را بر عهده گرفته و آن را به پیش بردند.


درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری