sina decore logo
اصول طراحی پلان فروشگاه
ورودی به داخل واحد های تجاری کوچک باید حداقل یک متر عرض داشته باشد .
عرض راهرو برای فروشندگان حداقل 50 سانتی متر و عرض مناسب حداقل 60 تا 70 سانتی متر می باشد .
اجناس باید تا جای امکان بدون مانع و به صورت واضح در معرض دید و دسترس مشتریان قرار گیرند .
ایجاد نور کافی ، فضای مناسب جهت حرکت و بازدید ، امکان دسترسی مستقیم و لمس کردن اجناس توسط مشتری در موفقیت فروشگاه ها تاثیر به سزایی دارند .
در طراحی پلان فضاهای تجاری باید به موارد زیر هم توجه داشت :
  1. استفاده بهینه از فضای موجود برای به حداقل رساندن پرت فضایی و استفاده از حداکثری فضا
  2. برابری ارزش عملکردی با فرم و زیبایی ساختمان . با وجودی که زیبایی برای جلب مخاطب یکی از عوامل موثر می باشد و در طراحی باید به آن توجه ویژه ای داشت . ولی عملکرد نیز یکی از نیازهای هر فضایی می باشد که توجه به ارزش زیاد هر متر از فضای تجاری باید در طراحی پرت فضایی را به حداقل رساند .
تقسیم بندی فضای فروشگاهی
برای طراحی پلان هر فضایی ، اولین گام تقسیم بندی آن فضا به ریز فضاهای موجود در آن مب باشد ؛ تفاوت نمی کند که این فضا مسکونی باشد یا یک فضای رسمی اداری و یا یک مغازه کوچک . مهمترین عملکرد تقسیم ، دیده شدن تمام جزئیات برای طراحی می باشد .
فضاهای تجاری خود چندین قسمت می باشند که هر کدام از آن دارای جزئیات و نکات و ظرافتی هستند که در ادامه به آن می پردازیم .
قاعده کلی حاکم در تقسیم بندی فضای تجاری به قرار زیر است .
  • فضای نمایش کالا
  • فضای نگهداری و دپوی کالا
  • فضای فروشنده
  • فضای گردش