sina decore logo
 دانش و هنر بكار گيري روشنايي طبيعي و يا مصنوعي براي نمايان ساختن جايي يا چيزي را در چشم نورپردازي مي نامند .
چنانچه از عنصر نور به درستي در طراحي استفاده شود ؛ خصوصيات زيبايي شناسايي طراحي داخلي از قبيل رنگ ، شكل و بافت اشياء به كار رفته دو چندان خواهد شد . همچنين نور پردازي به ارتقا كيفيت چيدمان كمك مي كند . در غير اين صورت ، باعث افت دكور و دلزدگي مي شود .
نور مي تواند فرم فضا را كنترل كند ، همچنين مي تواند مسير حركت را مشخص كرده ، اشياء را روشن و بر آنان تاكيد كند يا درگ فضايي ايجاد كند و آن را نيز تغيير دهد .

تقسيم بندي نور
نور را مي توان به دو نوع طبيعي و مصنوعي تفكيك كرد .
در يك تقسيم بندي كلي نور طبيعي و نور حاصل از نورپردازي هاي ديگر را نور مصنوعي مي ناميم . در ادامه به توضيح هر يك مي پردازيم .


نور طبيعي :
در نور پردازي طبيعي تنها يك وسيله نورزا وجود دارد و آن هم خورشيد است و نور طبيعي در واقع همان نور خورشيد است كه گذشته از ايجاد روشنايي در زمين ، مزاياي بسيار ديگري نيز دارد .


نكات طراحي با استفاده از نور طبيعي :
در ساختمان هاي با عمق زياد ، به دليل اينكه عمق نفوذ نور حداكثر به 7 تا 10 متر مي رسد ، براي روشن كردن فضاي داخلي با نور طبيعي مي توانيم از نورگيرهاي سقفي و همچنين ايجاد فضايي براي رساندن اين نور به طبقات مختلف مي توان نور را داخل فضا پخش كرد و اين نكته اي بسيار ارزشمند است . حتي در فضاهايي كه از ديواره ها يا پنجره نور مي گيرند . با ايجاد نورگير سقفي مي توانيم آرامش فضايي بيشتري ايجاد كنيم . عرض فضاهاي نورگير براي رساندن نور به عمق ساختمان ، بسيار حائز اهميت است .

نور مصنوعي و انواع آن
نورپردازي توسط المان هاي نوري را نورپردازي مصنوعي مي گويند .
نورپردازي مصنوعي در مراكز خريد تركيبي از 3 نوع نورپردازي است ؛ نخست ، نورپردازي كلي ، ديگري نورپردازي موضعي و تاكيدي و در نهايت نورپردازي دكوراتيو ، براي عملكرد بهتر نورپردازي مصنوعي در مراكز خريد بهتر است هر كدام از اين سه نوع نورپردازي در مدار تنظيم جداگانه اي قرار گيرند .

نورپردازي كلي :
اين نوع نورپردازي اصلي ترين حالت است كه به نورپردازي محيطي نيز معروف است و در حقيقت جايگزين نور طبيعي روز مي شود . اين نوع روشناسايي مي تواند از طريق چراغ هاي سقفي ، ديواري ، روميزي و لوستر ها و هم چنين از سه نوع نورپردازي ديگر به وجود آيد .

نورپردازي كاربردي :
نورپردازي كاربردي يعني تامين نور كافي و مناسب براي انجام هر فعاليت . فعاليت هايي را كه در هر اتاق انجام مي دهد ، ارزيابي كنيد و براي هر يك از آن ها نورپردازي مناسبي در نظر بگيريد . چراغ هاي روميزي و آويز هاي سقفي ، نمونه هاي خوبي براي اين نوع نورپردازي هستند .

نور پردازي تاكيدي :
همان طور كه از نامش پيداست ، از اين نوع نورپردازي براي تاكيد بر حضور عنصري مهم و زيبا در دكوراسيون مانند تابلوهاي هنري ، مجسمه ها ، ويترين ها ،‌اجناس و ... و نيز براي ايجاد فضاي دراماتيك استفاده مي شود . اين نوع نورپردازي حتماً بايد در كنار نورپردازي كلي و براي ارتقاء حال و هواي فضا به كار گرفته شود . نورپردازي شناور ، نورهاي نقطه اي و نورپردازي هستند كه مي توانند به ايجاد سايه – روشن در دكوراسيون و جلب نظرها به سوي قسمتي خاص از فروشگاه و غرفه به شما كمك كنند .

نورپردازي دكوراتيو :
در اين نور پردازي ، ويژگي هاي فيزيكي چراغ ها به اندازه نوري كه از آن ها منتشر مي شود اهميت دارد و مي تواند سبك دكوراسيون را تعريف كند . پس اين نورپردازي ، بيشتر داراي جنبه دكوراتيو است و به تعيين سبك دكوراسيون كمك مي كند .

نحوه توضيح نور
يكي از عوامل موثر در تعيين زيبايي نور نحوه توضيح آن است . به طوري كه اگر از نوردهي چند جهته استفاده شود كليه فضاي داخل اتاق به طور يكسان و به يك اندازه روشن خواهد شد . همانند نور سقف در مركز . در حالتي ديگر توضيح نور مي تواند به صورت يك جهته باشد ؛ به طوري كه نور همچون يك منبع پروژكتوري تنها قسمت مشخص از فضا را به طور كامل و قسمت هاي ديگر را به طور ناقص روشن مي سازد . شكل و اندازه قاب منبع نور مي تواند نحوه توضيح آن را تعيين نمايد . بنابراين هنگام خريد منبع نور به قاب اطراف آن دقت نماييد .

نورپردازي بالا تاب و پايين تاب
نورپردازي بالا تاب يك اتاق اثري مشابه ديوارها در نور بر ابعاد فضا دارد . لذا اين نور پردازي ، نوري به شدت پراكنده را ارايه مي دهد و در اكثر مواقع احساس حجم را افزايش داده ، فضا را وسيع تر مي نماياند و با بازتابش نور از سقف ، احساس سبك باري را القا مي كند . فضايي كه به اين روش و به طور غير مستقيم روشن مي گردد ، فضايي لطيف است و محيطي زيباتر را براي بودن عرضه مي كند ؛ در حالي كه فضاي روشن شده با نور پايين تاب و بي مانع ، در راه حل هاي موردي و متمركز به كار مي آيد .
نورپردازي بالا تاب مي تواند از ديورها ، كف يا حتي مبلمان مجزاي داخل فضا منبعث شود . چنانچه بخواهيم نورپردازي بالاتاب موثري داشته باشيم ، نور بايستي منتشر شده ، به تمامي نقاط جاري شود و منبع نور نبايد بيش از حد به سقف نزديك باشد ، بلكه به منظور اجتناب از خيره شدن نگاه بايستي بالاتر از تراز چشم انسان قرار گيرد . به همين دليل نورپردازي بالاتاب ديوار در فضايي با سقف كوتاه ، اصولي ب نعني است . در اين مورد به خصوص راه حل مناسب ، استفاده از نور بالاتاب توكار نصب شده در كف و يا به كار بردن يك منبع نور پخش تر است كه به وسيله ويترين ها از نظر پنهان باشد