sina decore logo
کفپوش تاتامی

کفپوش های تاتامی در محل های مختلف و به منظور مصارف مختلف مانند سالنهای ورزشی رزمی ، محل بازی و آموزش کودکان ، باشگاه های خانگی و موارد دیگر مورد استفاده قرارمیگیرند . کفپوش های تاتامی به شکل مربع میباشند و به صورت پازلهای که در تصاویر نیز مشخص است نصب میگردند. در هنگام نصب میتوان آنها را به حالت روان فقط در یکدیگر توسط قفل پازلیشان قرارداد و در غیر این صورت با زیر سازی و چسب مخصوص به کف نصب کرد.